2021 rokiem Cypriana Norwida

Senat przyjął w uchwałę ws. ustanowienia roku 2021 Rokiem Cypriana Norwida. W roku 2021 upłynie 200 lat od urodzenia poety wywodzącego się ziemi wołomińskiej.

W uchwale napisano, że „w zgodnej opinii wielu specjalistów Cyprian Kamil Norwid to jeden z najwybitniejszych polskich twórców” zaś w dalszej części iż „Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wielkiemu twórcy i patriocie, uznając jego myśl, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”, za ciągle aktualną”.

Powiat Wołomiński włącza się w obchody roku norwidowskiego i przewiduje szereg wydarzeń kulturalnych upamiętniających postać poety.

Zobacz także