„Chrzęsne chrzęści kulturą z historią w tle”  – Film

Za nami VII edycja festiwalu „Chrzęsne chrzęści literaturą z historią w tle”. Dla tych, którzy nie byli krótki film podsumowujący 🎥

„Chrzęsne chrzęści kulturą z historią w tle” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022

Zobacz także