Dostępność dla niepełnosprawnych

Podczas adaptacji Pałac w Chrzęsnem został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, co pozwala na korzystanie z oferty edukacyjno – kulturalnej osobom z dysfunkcjami ruchowymi.

Pałac i spichlerz oraz park przystosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Przy budynkach wykonane są pochylnie, utwardzone dojścia oraz miejsce parkingowe zlokalizowane przy spichlerzu.

Wnętrza pałacu i spichlerza  wyposażone są w urządzenia techniczne zapewniające dostęp na wyższe kondygnacje: windy i podnośnik schodowy.  We wszystkich budynkach znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pragniemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom osób z różnymi dysfunkcjami poprzez eliminację barier ograniczających korzystanie z oferty edukacyjno-kulturalnej pałacu.

Więcej informacji odnośnie możliwości poruszania się po obiektach można uzyskać pod numerem telefonu: 29 757 29 50.