I Ogólnopolski Plener Malarsko-Fotograficzny Marynistów

W dniach 9-17 lipca 2015 r. w zespole pałacowo-parkowym w Chrzęsnem odbył się plener malarsko – fotograficzny zatytułowany „Pałac w Chrzęsnem w czasach Podkowińskiego i współcześnie”. Plener powstał z inicjatywy Mazowieckiego Forum Biznesu Nauki i Kultury, a współorganizatorem imprezy był Powiat Wołomiński. Wydarzenie wspierały władze Wołomina i Tłuszcza oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Plener skupił artystów malarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Marynistów Polskich oraz fotografików z terenu powiatu wołomińskiego. W czasie tygodniowego pobytu artyści za pomocą pędzla, pióra, węgla oraz aparatu fotograficznego utrwalali piękno naszych okolic. W dniach 11 i 12 lipca br. w ramach pleneru odbyły się warsztaty dla dzieci z artterapeutką i artystami. Był to ciekawy aspekt pleneru, który przyniósł obopólne zadowolenie. Dorośli artyści wykazali duże zaangażowanie w warsztaty, a to zaowocowało ogromnym zainteresowaniem młodych odbiorców.

W piątek 17 lipca w Pałacu w Chrzęsnem o godz. 18.00 odbyła się wystawa poplenerowa prac stworzonych przez uczestników Pleneru Malarsko – Fotograficznego Marynistów. Obrazy, grafiki, rysunki, fotografie a także malowana porcelana prezentowały impresje pałacu oraz innych ciekawych miejsc lub postaci.

Wernisaż przyciągnął szerokie grono gości, wśród nich znaczną ilość stanowili mieszkańcy okolicznych miejscowości.

We wrześniu br. wystawa poplenerowa zaprezentowana została w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Zobacz także