I Wołomińska Giełda Projektów Edukacji Kulturalnej

Premierą spektaklu „Album snów” wg Miłosza, w reżyserii Szczepana Szczykno, rozpoczęła się w Pałacu w Chrzęsnem I Wołomińska Giełda Edukacji Kulturalnej. Organizatorami wydarzenia byli: Marecki Ośrodek Kultury, Powiat Wołomiński oraz Mazowiecki Instytut Kultury.

Projekt skierowany był do instytucji kultury, instytucji pozarządowych, szkół i placówek oświatowych. Główne cele projektu to zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji kulturalnej i wymiana poglądów oraz doświadczeń w tej dziedzinie.

Wśród licznie zgłoszonych, ciekawych projektów wyłoniono laureatów I Giełdy Projektów Edukacji Kulturalnej. Grand Prix zdobył projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie „Przygoda z przyrodą, czyli wakacje w bibliotece”. Drugie miejsce zdobyła Miejska biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie za projekt ”Wołomiński Odjazdowy Bibliotekarz”. Trzecie miejsce przypadło Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Norwidowska za projekt „Moja i Twoja historia” oraz kontynuację „Wędrujący Norwid”.

Zobacz także