Inwestycje drogowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

26 września w Pałacu w Chrzęsnem odbyło się spotkanie, podczas którego Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera w obecności Wiceministra Infrastruktury Andrzeja Bittela oraz Posła na Sejm RP Piotra Uścińskiego wręcza Burmistrzom i Wójtom z Powiatu Wołomińskiego symboliczne promesy potwierdzające otrzymanie przez Powiat Wołomiński (i daną gminę) dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Powiat Wołomiński reprezentowali: Adam Lubiak – Starosta Wołominski, Robert Szydlik – Wicestarosta Wołomiński, Paweł Dąbrowski – Członek Zarządu Powiatu i Cezary Wnuk – Radny Powiatowy, a poszczególne gminy: Małgorzata Zyśk – Burmistrz Miasta Ząbki, Edyta Zbieć – Burmistrz Miasta Kobyłka, Jacek Orych – Burmistrz Miasta Marki, Paweł Bednarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Tłuszcz, Radosław Korzeniewski – Wójt Gminy Dąbrówka, Piotr Orzechowski – Wójt Gminy Strachówka, Rafał Mathiak – Wójt Gminy Klembów i Dariusz Kokoszka – Wójt Gminy Jadów.

Podczas spotkania Starosta Adam Lubiak i Wicestarosta Robert Szydlik wręczyli Wojewodzie Nagrodę Starosty Wołomińskiego za zasługi na rzecz rozwoju powiatu wołomińskiego.

Zobacz także