Chrzęsne Chrzęści Polszczyzną

Chrzęśnieński festiwal języka polskiego dobiegł końca. Podczas jego trwania dowiedzieliśmy się, jak nasi prelegenci korzystają z polszczyzny, jak ją „czują”, co lubią, a co sprawia im trudność, a także jaka jest ich historia zaznajamiania się z tajnikami używania ojczystej mowy w życiu zawodowym.