Konkurs „Szukamy zapomnianych słów”

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wołomińskiego do konkursu i zarazem do wspólnej zabawy w poszukiwanie słów – przestarzałych albo nieużywanych, ale przechowywanych w pamięci starszych pokoleń.

Konkurs, stanowiący część programu Chrzęsne – literackie serce Mazowsza, polega na przygotowaniu w dowolnej wybranej formie (pisemnej, plastycznej, audio, video lub innej) prac dotyczących zapomnianych słów – takich, które wyszły już lub wychodzą z użycia, uważanych
za przestarzałe, w tym też regionalizmów i słownictwa gwarowego. Słowa mogą pochodzić
z wywiadów ze starszymi osobami, lektur szkolnych i wszelkich innych dostępnych materiałów.

Prace można zgłaszać do 15 listopada 2016 roku do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Organizacji Społeczności Lokalnych AB OVO w Tłuszczu – koordynatora i zarazem współorganizatora konkursu. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Pałacu
w Chrzęsnem 25 listopada podczas Dnia z językiem polskim. Tego dnia, specjalnie dla uczestników konkursu – uczniów i nauczycieli, odbędą się warsztaty ze znakomitymi językoznawcami
i popularyzatorami wiedzy o języku polskim. Gościem specjalnym będzie znana słuchaczom radiowej Trójki z audycji Co w mowie piszczy dr hab. KATARZYNA KŁOSIŃSKA.

Na podstawie przesłanych prac konkursowych komisja, złożona z przedstawicieli Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu, opracuje i zredaguje Słownik zapomnianych słów. Słownik zostanie opublikowany na stronach organizatorów konkursu.

Nadzór merytoryczny nad konkursem objęła Rada Języka Polskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie i warunkach uczestnictwa znajdują się w załączonym regulaminie. Regulamin wraz z kartą uczestnictwa jest także do pobrania na stronach: www.mik.waw.plwww.miodziowioska.pl. Kontakt do koordynatora konkursu: Aleksandra Skonieczna, tel. tel. 29 777 52 90, zapisy-chrzesne@mik.waw.pl.

Do pobrania:

Regulamin – http://www.powiat-wolominski.pl/pliki2/mikolaj/bezbe/KONKURS-regulamin.pdf

Karta zgłoszeniowa – http://www.powiat-wolominski.pl/pliki2/mikolaj/bezbe/KONKURS-Karta-zgloszenia.pdf

Zobacz także