Mazowsze w koronie

jest to festiwal, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury. Tym razem, przy realizacji koncertu Kanty polskie i ruskie, to Powiat Wołomiński stał się partnerem przedsięwzięcia.

Podczas Muzycznego Wieczoru w zabytkach architektury mazowieckiej, odbywającego się 13 listopada w Pałacu w Chrzęsnem, muzykę dawną w wyjątkowym ujęciu zaprezentowali artyści z Krakowa i Tarnopola na Ukrainie. Ireneusz Trybulec, twórca Zespołu Muzyki Dawnej – Camerata Cracovia, także prowadzący koncert – tak oto napisał o programie: Główny trzon programu stanowią odszukane w Rosji pieśni staropolskie, śpiewane przez Rosjan w XVII wieku po polsku i zapisane w ich śpiewnikach kantów pomiędzy pieśniami rosyjskimi, z muzyką na 3 głosy i tekstami zanotowanymi cyrylicą. Ich odkrycie jest swego rodzaju sensacją muzyczną i kulturową (pieśni jest blisko 200), bowiem są to najczęściej nieznane utwory, z tekstami zarówno religijnymi jak i świeckimi – m.in. odnajdujemy psalmy w przekładzie Jana Kochanowskiego oraz unikatowe pieśni historyczne. Rozpowszechnienie się w Rosji polskiego repertuaru świadczy o mocnych kontaktach kulturalnych między Rusią i Polską w XVII i na pocz. XVIII wieku oraz o wzajemnym przenikaniu się kultur tych dwu narodów. Program koncertu wzbogacają XVIII-wieczne kanty rosyjskie, a także nieznane kanty ukraińskie rozpowszechnione w dawnej Polsce, pochodzące z nieistniejącego już dzisiaj rękopisu Dominika Rudnickiego, który spłonął w Warszawie w 1944 roku.

Zespół Muzyki Dawnej – Camerata Cracovia wystąpił w składzie:
Marta Trybulec – sopran, Adrianna Bujak – sopran, Piotr Szewczyk – tenor, Justyna Krusz – viola da gamba, Dmytro Hubjak (Ukraina) – bandura, bas, Ireneusz Trybulec – lutnia, kierownictwo artystyczne, słowo o muzyce.

Na widowni zasiedli Wicestarosta Adam Łossan oraz Radni Powiatu Wołomińskiego – Magdalena Suchenek i Janusz Tomasz Czarnogórski. Z oryginalnych instrumentów artyści wprost wirtuozersko wydobyli magię muzyki dawnej. Ukontentowana publiczność poprosiła o utwór na bis. Wicestarosta Wołomiński dziękując artystom, podkreślił wagę akcentowania przez nich procesu przenikania się elementów kulturowych społeczeństw.

Już 3 grudnia zapraszamy do Pałacu w Chrzęsnem na wernisaż wystawy Joanny Tumiłowicz – W objęciach muzyki zestawiony z koncertem – Muzyka dworu szlacheckiego, natomiast 10 grudnia otwieramy kolejny Salon Artystyczny, w którym gościć będziemy Piotra Machalicę – wybitnego aktora teatralnego, filmowego, radiowego.

Zobacz także