„Milczenie nie zawsze jest złotem”

W sobotę 26.11.2016 r. w Pałacu w Chrzęsnem odbyło się szkolenie „Milczenie nie zawsze jest złotem” – komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC).

Poprowadziły je Aneta Joanna Kopeć i Joanna Banaszek – terapeutki i oligofrenopedagodzy Fundacji Niedyrektywnego Wspierania Rozwoju Dzieci „Bajku-Majsz”. Pomysłodawcą i organizatorem warsztatów była fundacja „Bajku-Majsz”. Współorganizatorem wydarzenia był Powiat Wołomiński natomiast patronat honorowy udzieliła burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk.

Misją szkolenia było upowszechnianie praktycznej wiedzy na temat komunikacji alternatywnej z dziećmi niepełnosprawnymi wśród Nauczycieli i Rodziców. Ma to ogromne znaczenie dla jakości życia Dzieci dotkniętych niepełnosprawnością zarówno w zakresie relacji z nimi, jak i w zakresie edukacji i terapii. Brak mowy werbalnej u dzieci niepełnosprawnych często okazuje się barierą nie do pokonania, jednak to, że Dziecko nie potrafi mówić nie oznacza, że nie chce się komunikować, wyrażać swoich emocji i potrzeb. Komunikacja alternatywna jest szansą zarówno dla dzieci niepełnosprawnych jak i ich rodziców oraz nauczycieli na porozumienie i pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego.

W szkoleniu brało udział 29 osób w tym: rodzice, nauczyciele i nauczyciele specjaliści z Powiatu Wołomińskiego. Wszyscy, którzy uczestniczyli w warsztatach, zadeklarowali chęć pogłębienia swojej wiedzy praktycznej na temat indywidulanej diagnozy i dostosowania jej do konkretnego dziecka.
Warto podkreślić, że wiele pracy przy organizacji szkolenia, w ramach wolontariatu, wykonali członkowie fundacji. Szczególnie należy docenić rolę młodych wolontariuszy, zeszłorocznych absolwentów Gimnazjum nr 3 w Wołominie i gimnazjum w Tłuszczu. Młodzi wolontariusze, od 7-ej rano, przez 10 godzin pomagali w obsłudze szkolenia. Zarząd fundacji dał młodzieży możliwość uczestniczenia w szkoleniu na zasadzie „wolnych słuchaczy”. Już wiadomo, że dla młodzieży była to inspiracja, a może nawet zaczyn do pracy z Dziećmi niepełnosprawnymi w dalszej przyszłości.

Fundacja „Bajku-Majsz” wyraża swoje podziękowania dla wszystkich, którzy z wielką serdecznością odnieśli się do inicjatywy szkolenia, wsparcia i edukacji Nauczycieli oraz Rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Bogusława Badowska-Worowska

Zobacz także