Obchody 200.rocznicy urodzin Cypriana Norwida

W ostatnie dni września, w Pałacu w Chrzęsnem, odbyło się wiele ważnych wydarzeń poświęconych obchodom 200.rocznicy urodzin Cypriana Norwida.

W dniach 23-26 września w Pałacu w Chrzęsnem odbyła się konferencja norwidowska pod nazwą „Colloquia Norwidiana XVII”. Od 1990 r. Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida organizuje cykliczne sympozja poświęcone twórczości poety. XVII spotkanie znawców i miłośników Norwida odbyło się w Chrzęsnem. Podczas tych dni mogliśmy wysłuchać wykładów takich znamienitych norwidologów jak: Józef Fert, Tomasz Korpysz, Piotr i Edyta Chlebowscy, Adam Cedro, Jan Zieliński, Łukasz Niewczas, Włodzimierz Toruń, Magdalena Woźniewska-Działak, Anna Kozłowska, Karol Samsel, Agata Brajerska-Mazur, Michał Masłowski, Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz, Renata Gadomska, Ewangelina Skalińska, Lidia Banowska, Arent van Nieukerken, Christian Zehnder, Agnieszka Ziołowicz. Paulina Abriszewska, Bernadetta Chachulska, Marek Buś, Elżbieta Dąbrowicz, Grażyna Halkiewicz- Sojak, Krzysztof Trybuś, Marek Stanisz.

W czasie wrześniowych, norwidowskich dni, równolegle odbywały się uroczystości w Pałacu w Dębinkach, gdzie Wicepremier Profesor Piotr Gliński podpisał list intencyjny w sprawie współprowadzenia Muzeum Cypriana Norwida przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu! Na mapie wydarzeń obchodów urodzin Norwida znalazło się także spektakularne wieczorne widowisko multimedialne „Tęskno mi Panie” w Dębinkach, nie zabrakło również wizyty w dworku w Laskowie-Głuchach, miejscu narodzin poety. 

Kulminacyjnym punktem wydarzeń był niewątpliwie 24 września, dzień urodzin Norwida, a w nim odsłonięcie z inicjatywy p. Starosty Adama Lubiaka popiersia artysty wykonanego przez znaną i cenioną rzeźbiarkę, mieszkankę Gminy Dąbrówka p. Magdalenę Karłowicz. Fundatorem popiersia jest Powiat Wołomiński. Podczas uroczystości obejrzeliśmy wzruszający występ artystyczny uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie im. Cypriana Kamila Norwida. Gośćmi uroczystości byli m.in. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński, Senator RP Maria Koc, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Radne Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak i Joanna Bala, Adam Pietrzak – Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego, Piotr Borczyński – Wicestarosta Wołomiński, Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wnuk, radni Magdalena Suchenek Kazimierz Rakowski, Sławomir Klocek, Adam Łossan, Robert Roguski, przedstawiciele władz samorządowych, gmin, sąsiednich powiatów, przedstawiciele Fundacji Museion Norwid oraz norwidolodzy.

Warto też wspomnieć o zorganizowanej na okoliczność urodzin poety wystawie norwidianów z Muzeum Literatury w Warszawie.

Adam Lubiak – Starosta Wołomiński podziękował wszystkim uczestnikom oraz sygnatariuszom listu intencyjnego, na mocy którego wspólnie zorganizowaliśmy szereg uroczystości kulturalnych, naukowych, sportowych i społecznych towarzyszących obchodom 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida w 2021 roku.

Zobacz także