Ocali nas przyroda – II spotkanie

Chrzęsne cały czas chrzęści literaturą i naturą. 7 listopada chrzęścili z nami wspaniale: Jarosław Mikołajewski, Ela Wasiuczyńska, Tomasz Samojlik i Dorota Sumińska. Tego dnia otworzyliśmy też wystawę prac genialnego Janusza Grabiańskiego, Mistrza ilustracji książkowej.

Były to ciekawe spotkania z ciekawymi gośćmi, którzy mówili nie tylko o literaturze i sztuce, ale też na ważne tematy związane z zagrożeniem życia na ziemi i naszym byciem w przyrodzie, w naturze.

fot. Michał Kamiński

Zobacz także