Odprawa Komendy Powiatowej Policji

W dniu 24.02.2016r. w Pałacu w Chrzęsnem odbyła się odprawa roczna podsumowująca osiągnięte w roku 2015 wyniki Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

W odprawie uczestniczyli kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, Starosta wołomiński, Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie, Prokurator Rejonowy, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele instytucji współpracujących z Policjantami oraz burmistrzowie i wójtowie. Komendanci Powiatowi omówili i podsumowali wyniki wołomińskiej Policji osiągnięte w roku 2015, oraz przedstawili zamierzenia i plany na rok 2016.

Zobacz także