Oferta

Wystawa stała – CZAS NA NORWIDA

W zabytkowych wnętrzach Pałacu w Chrzęsnem możemy podziwiać stałą wystawę Norwidianów ze zbiorów Fundacji Museion Norwid. Oryginalne eksponaty –  m. in. prace plastyczne wybitnego poety (w tym jedną, opatrzoną jego ołówkową dedykacją), wszystkie pierwodruki, które ukazały się za życia Norwida, katalogi (m.in. katalog wystawy światowej z Nowego Jorku), słynną tekę grafik „Łapigrosz”, cztery zaprojektowane przez poetę medale oraz perełki wydawnicze: „Poezje” Brockhausa z kompletem całej biblioteki.

Wśród wspaniałych eksponatów podziwiać możemy zupełnie nieznaną dotychczas akwarelę „Pytia” oraz jeden z czterech zachowanych obrazów olejnych Norwida „Saturn z cyrklem nad globem ziemskim”.

Na wystawie zaprezentowany został również dorobek najważniejszych dla Norwida edytorów: Zenona Przesmyckiego, Juliusza W. Gomulickiego, Stefana Sawickiego.

Wystawę „Czas na Norwida” wzbogaca multimedialna prezentacja, bogate opracowanie dotyczące utworu „Fortepian Szopena” oraz plansze prezentujące życiorys artysty i cytaty Jana Pawła II, który darzył go niezwykłym uznaniem.

Spotkania z kulturą w Pałacu w Chrzęsnem

Artystyczny klimat  obiektu, nawiązujący do czasów Podkowińskiego, tworzą cyklicznie organizowane plenery malarskie i fotograficzne. Artyści „pędzlem, słowem i muzyką” malują współczesne krajobrazy  Mazowsza. W historycznych murach rozbrzmiewa cyklicznie „Muzyka dawna w Pałacu w Chrzęsnem”, muzyka jazzowa, filmowa  przyciągająca coraz większe grono słuchaczy. Pałac, niegdyś  pełniący rolę salonu artystycznego, dziś jest miejscem wyjątkowych spotkań z artystami i wybitnymi ludźmi kultury. Tu bywają aktorzy, kompozytorzy, artyści scen warszawskich i gwiazdy światowego formatu. Pałac oferuje także ciekawy program dla dzieci i młodzież: plenery malarskie, plastyczne, literackie, teatralne, a także oryginalne lekcje muzealne.

Ponadto Pałac w Chrzęsnem organizuje:

  • konferencje,
  • wystawy,
  • koncerty,
  • imprezy plenerowe,
  • pikniki,
  • zjazdy,
  • zloty,
  • rajdy.

Serdecznie zapraszamy