Paweł Łyjak – Pogoda ducha – wernisaż

Starosta Wołomiński Adam Lubiak zaprasza do Pałacu w Chrzęsnem na wernisaż malarstwa PAWŁA ŁYJAKA.

POGODA DUCHA

Paweł Łyjak – urodził się w 1983 roku we Włocławku. Studiował w Kolegium Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w pracowni pod kierunkiem prof. Grzegorza D. Mazurka, następnie w Akademii Sztuk Pięknych  im. Jana Matejki w Krakowie. Członek, interdyscyplinarnej, ogólnopolskiej grupy artystycznej  – MŁODZI SZTUKĄ*, działającej przy Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków, Grupy Pracownia Żelazna 54 , ostatnio partycypuje w tworzeniu galerii sztuki Neurony Lustrzane**.Uczestnik i organizator wystaw zbiorowych i indywidualnych, plenerów oraz warsztatów artystycznych. Jest laureatem Nagrody Imienia Tadeusza Kulisiewicza w 2009 r. W 2010 roku otrzymał od Prezydenta Miasta Białystok stypendium dla Młodych Twórców, zajmujących się działalnością artystyczną. Od 2012 roku pełnił  funkcję instruktora terapii zajęciowej w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Prowadził zajęcia artystyczne, z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W latach 2015-17.Był koordynatorem wydarzeń kulturalnych w Fundacjii Polsko-Ormianskiem, współtwórcą programu wystaw w Galerii Bardzo Białej. Obecnie jest koordynatorem do spraw Kultury i PR w firmie Ars Brokers oraz studentem II roku, studiów doktoranckich na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym, Instytu Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

O swojej pracy….

„Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.” – Terencjusz. Kim jesteśmy, na czym polega nasze człowieczeństwo? Miarą człowieka jest to, co sam z siebie uczyni, a właściwie sam fakt, że może to zrobić. Wszyscy jesteśmy rozdarci pomiędzy różnymi emocjami, chęcią czynienia dobra, a wszelkimi rodzajami namiętności. Nasze rozdarcie dotyczy również sfery uczuć, od miłości po zazdrość i złość.

Przedmiotem moich poszukiwań stało się moje własne „Ja”. Inspiruje mnie biologiczna różnorodność której podlegają  ludzie, w tym ja; uczucia,  wrażenia. Staram się poddać je syntezie ,przełożyć na język grafiki. Tworzę metamorficzne znaki, kompozycje skoncentrowane na myślach i uczuciach, zmiennych, nietrwałych,  często niemożliwych do uchwycenia. Chciałbym odnaleźć znaczenie, istotę bycia, zawieszoną między materią i duchem. Tak by bardziej świadomie móc tworzyć siebie.

W moich pracach najczęściej powracam do motywu domu, rodziny oraz ludzkiej twarzy, którą pojmuję, jako zewnętrzne lustro, odzwierciedlające emocje, stany psychiczne pozostawiające niezatarty ślad w ludzkiej fizjonomii. Eksperymentuje z tradycyjnym warsztatem graficznym i materią, tj. papierem, farbą. Odbitki często noszą ślady zmęczenia materiału, widoczne są wysiłek i zaangażowanie, będące dla mnie  istotnymi elementami procesu tworzenia.

Pałac w Chrzęsnem/ 02 lutego/ godz.15.00

Wystawa potrwa do 15 marca, wstęp wolny, zapraszamy!

zapraszamy:Sobota, 2 lutego 2019, godz. 15:00
miejsce:Pałac w Chrzęsnem

Zobacz także