Sejmik Krajoznawczy „Ziemia Norwida”

Zapraszamy na sejmik krajoznawczy organizowany przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Programu wydarzenia:

  11:00 –  rozpoczęcie części oficjalnej. Przemówienia zaproszonych gości

  11:40 –  rozpoczęcie panelu prelekcyjnego:

  • „Cyprian Norwid – poeta i sztukmistrz” – prelegent prof. Tomasz Korpysz
  • „Tajemnice Pałacu w Chrzęsnem. Wielki skandal z wielką sztuką w tle” – prelegent Jolanta   Boguszewska – Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin
  • „Dwory i pałace Mazowsza – powiat wołomiński” – prelegent red. Piotr Szymon Łoś – Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Polskie Radio RDC S.A.

Po pierwszej prelekcji przewidziana jest 30 minutowa przerwa kawowa.

Czas każdej z prelekcji około 45 minut.

14:30  –  zakończenie Sejmiku Krajoznawczego

Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem poczta@warszawski.pttk.pl .

Ilość miejsc jest ograniczona. Organizatorzy potwierdzają przyjęcie zgłoszenia.

Zobacz także