„Uroczysty koncert Online z okazji 200. Rocznicy urodzin C.K. Norwida”

14 maja, w Pałacu w Chrzęsnem odbył się „Uroczysty koncert z okazji 200. Rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, który tworzył i mieszkał na ziemi wołomińskiej”.

Wydarzenie na żywo, bez udziału publiczności, zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Nie daj się nudzie” we współpracy z Powiatem Wołomińskim.

Podczas koncertu, w wykonaniu: Ireneusz Izdebski: skrzypce, Mateusz Izdebski: skrzypce oraz Katarzyna Glensk: fortepian, usłyszeliśmy:  

Fryderyk Chopin – Nokturn nr 20

Ignacy Jan Paderewski – Melody G dur op.18

Ignacy Jan Paderewski – Romans A-dur op. 7

Fryderyk Chopin – Nokturn Es-dur nr 2 Op. 9

Ignacy Jan Paderewski – Pieśń F-dur

Ignacy Jan Paderewski – Nokturn op. 16 nr 4  

Kultura Słowa żywego i prelekcja o Cyprianie Kamilu Norwidzie: JACEK ŁEPECKI – Dyrektor Generalny Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „SONATA” im. Bogumiła Łepeckiego.

W Norwidowskiej refleksji nad sztuką muzyka zajmuje miejsce szczególne. Nie wynika ono z ilości poświęconych jej rozważań; malarstwo, rzeźba, przede wszystkim poezja doczekały się jej znacznie więcej. Jednakże muzyka, za sprawą jednego, za to„ naczelnego u nas” artysty – Fryderyka Chopina, stała się dla Norwida wzorcem, by nie rzec: ideałem tego, czym jest w swej istocie; a raczej, czym ma być sztuka w ogóle, a sztuka„ narodowa” w szczególności. Z całą pewnością włączał muzykę w zakres „najwyższego z rzemiosł” – apostolstwa, nie mógł też nie widzieć w niej „najniższej modlitwy anioła”- autor Jacek Łepecki.  

Zapraszam do zapoznania się z Ebookiem Projektu.

http://www.niedajsienudzie.pl/images/Koncert_Norwid_eBook_new.pdf

Zobacz także