Wernisaż online wystawy „Pamięć biały ma kolor” z oprowadzeniem kuratorskim

Starosta Wołomiński Adam Lubiak zaprasza na wernisaż online wystawy: „PAMIĘĆ BIAŁY MA KOLOR” z oprowadzeniem kuratorskim Bartka Jarmolińskiego.

Cyprian Norwid uznawany za jednego z narodowych wieszczów, znany jest szerokiej publiczności przede wszystkim ze swej poezji i dramatów. W bogatym dorobku literackim Norwida znalazł się także tomik utworów zatytułowany „Białe kwiaty”. W zestawie tym znalazły się fragmenty zaczerpnięte z Jego dziennika. Drukowane w latach 1856- 1857 „Białe Kwiaty” Norwida, zawierają opisy nieobecności, milczenia, ciszy i dramy. Utwory te mają charakter luźnych zapisków, bez charakterystycznego patosu który cechuje literaturę czasów Norwida. Opisywane wspomnienia i przeżycia, utożsamiane z prawdą i dramą, Norwid przyrównywał do bieli. Biel była jak pisał, najważniejszym tonem, akordem, kolorem splatajacym wszystkie przeżycia w obszar ciszy i dramy. 

Najlepszym podsumowaniem tej myśli są słowa Cypriana Kamila Norwida: „Dramy prawdziwej nie może być, ilekroć się zatraci pojęcie dramatyczne ciszy i pojęcia jej natur – czyli, jaśniej tłumacząc, albo raczej szerzej tłumacząc założenie powyższe: kiedy zatraci się basso w muzyce, a kolor biały na palecie malarza, a pion w rysunku, cóż zupełnego tak niezupełne środki otrzymać są w stanie? Nadanie stanowczego kierunku i stopnia ciszy w dramatyzowaniu jest dla dzieła tej natury tem, czem w obrazie planety niedotkliwa i niewidzialna oś”. 

Na kanwie słów Norwida zrodziła się koncepcja wystawy prac z obszaru sztuki współczesnej która podejmuje problematykę przeszłości, ciszy, dramatu (określanego przez wieszcza jako dramy) o tytule „Pamięć biały ma kolor”.

Pamięć- jest olbrzymim zbiorem przechowywanych obrazów, zdarzeń, wszystkiego czego doświadczyliśmy. Jest tam również miejsce dla ulokowania historii w których dramat i piękno przeplatają się. Z pamięcią, pięknem i wyjątkowością zapamiętanych chwil, ludzi i miejsc, wiąże się prawda przeżyć i obejmująca wszystko to w całość cisza. Zbiór prac które złożą się na całość wystawy będzie zatem dotyczyć obszaru pamięci, ciszy i dramy. Będą to prace odnoszące się do przeżyć i historii, mówiące o złożoności człowieka, do której nieustannie w swej twórczości  odnosił się Cyprian Kamil Norwid. Na wystawę złożą się prace malarskie, fotograficzne, collage i obiekty, w których również zobaczyć będzie można postać (podobiznę) samego Cypriana Kamila Norwida. Do problematyki złożoności , przemijalności człowieka i jego dramatów odnoszą się prace Pawła Łyjaka. Artysta ten wielokrotnie wykorzystuje najczęściej męskie wizerunki postaci z przeszłości, tworząc z nich bohaterów w swych obrazach i obiektach. W pracach Łyjaka są bohaterowie z przeszłości, mężczyźni którzy przedwcześnie zginęli, wśród których jest sam Norwid. Metaforycznie ujęte przemijanie życia człowieka, określa kształt trumien w obrazach malarskich Poli Wójcik. Artystka ta również sięga po kształt portretów trumiennych które, stały się według jej koncepcji, zapisem odchodzących , nieznanych postaci. W jej pracach barwa biała jest syntezą, połączeniem wszystkich barw jakie mogły cechować życie człowieka. Do męskich wizerunków postaci z przeszłości odnosi się również Bartek Jarmoliński w swym cyklu malarskim „Nadwrażliwi”. W cyklu tym przestawił głowy męskie które, składają się częściowo z partii twarzowych wraz z organami wewnętrznymi człowieka, który według jego koncepcji symbolizują tytułową wrażliwość. W cyklu tym autor wykorzystał postacie myślicieli, romantyków i wizjonerów, wśród których znaleźli się Cyprian Kamil Norwid, Stanisław Wyspiański , Nietzsche i Wlastimil Hoffman. Do złożoności człowieka również odnosi się Maria Piątek w swych pracach malarskich i collage. Artystka ta zestawia wiele motywów z przeszłości, jak postacie ludzkie wraz z przedmiotami które stają się przedstawieniami jej myśli o wyjątkowości i złożoności życia ludzkiego. Wśród wizerunków postaci, które artystka umieściła w swych kompozycjach malarskich jest znana nam postać poety, wizjonera, piewcy piękna i ciszy Cypriana Kamila Norwida. Dobór prac składających się na wystawę „Pamięć biały ma kolor”  opiera się na potrzebie zbudowania historii i narracji dotyczącej opisywanych przez Norwida przemijalności, dramie, pięknie i pustce.  

Artyści: Maria Piatek, Paweł łyjak, Pola Wójcik, Bartek Jarmoliński

Emisja online na fb Pałacu w Chrzęsnem, stronie internetowej i kanale YouTube. Serdecznie zapraszamy!

zapraszamy:Czwartek, 11 marca 2021, godz. 19:00
miejsce:Pałac w Chrzęsnem

Zobacz także