Wystawa poplenerowa „Malowane Lato”

W dniach 11 – 13 lipca oraz 18 – 20 lipca 2016r., dzieci z Powiatu Wołomińskiego uczestniczyły w plenerowych warsztatach plastycznych.

Współorganizatorami „Malowanego lata” był Powiat Wołomiński i Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Ten wakacyjny projekt plastyczny organizowany jest już od kilku lat w różnych miejscowościach  województwa mazowieckiego. W tym roku realizowany jest w 11 miejscowościach Mazowsza, w tym także warsztaty odbyły się w Chrzęsnem.

„Malowane lato” to projekt animacyjno – edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży z niewielkich miast i wsi. Zajęcia odbywają się w czasie wakacji, dzięki czemu uczestnicy projektu mogą spędzić swój wolny czas twórczo i radośnie, ale też poznając warsztat „artystyczny” i nabywając nowe umiejętności plastyczne. W plenerze w Chrzęsnem wzięło udział 25 dzieci z Kobyłki, Duczek, Chrzęsnego, Postolisk, Dąbrówki, Wszeborów, Tłuszcza, Szymanówka i Lipin Starych w wieku od 6 – 16 lat. Najliczniejsza była grupa dzieci w wieku 7 lat (siedmioro dzieci) oraz w wieku 8 lat (czworo dzieci), następnie w wieku 10 i 9 lat (po troje dzieci), w wieku 6, 11 i 12 lat (po dwoje dzieci) oraz w wieku 14 i 16 lat (po jednym dziecku).

Dzieci z Powiatu Wołomińskiego pod okiem profesjonalnego instruktora – pani Beaty Kowalewskiej  poznały wiele technik plastycznych. Uczyły się rysować za pomocą węgla, poznały technikę sepii,  malowały akwarelami, poznały tajniki malarstwa olejnego, a także próbowały swoich  talentów w lepieniu z gliny.

Tematem wiodącym „Malowanego lata” w Pałacu w Chrzęsnem,  był oczywiście pałac, w tym jego historia i elementy architektury.  Dzieci poznawały także walory artystyczne otoczenia pałacu, w tym parku i ogrodzenia. Budynki, drzewa, klomby kwiatowe i brama główna były często tematami  prac plastycznych małych artystów. Dzieci  stworzyły mnóstwo ciekawych obrazków i elementów plastycznych. Większość tych prac została umieszczona w pałacowych salach na wystawie poplenerowej. W sobotę 23 lipca o godz. 12.00 w Pałacu w Chrzęsnem nastąpiło otwarcie tej wystawy.

Na wernisaż dziecięcej plenerowej twórczości przybyli  uczestnicy „Malowanego lata” w towarzystwie swoich rodziców, rodzeństwa i dziadków. Otwarcie wystawy zgromadziło liczne grono gości. Na wyeksponowane w pałacu prace „mali” artyści reagowali bardzo spontanicznie, a rodzice
 z dumą  oglądali dzieła swoich  utalentowanych pociech.

Zgodnie z regulaminem „Malowanego lata” z każdej edycji  zostają wybrane najlepsze prace, które wezmą udział w mazowieckim konkursie plastycznym. Po zakończeniu wszystkich tegorocznych edycji projektu Mazowiecki Instytut Kultury  w swojej siedzibie przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie zorganizuje wernisaż  wybranych prac. Jako najlepsze prace pleneru w Chrzęsnem wybrano  obrazki:  Julii Gajewskiej (lat 10) z Lipin Starych, Dominiki Damięckiej (lat 11) Patrycji Damięckiej (lat 16) sióstr z Wszeborów, Eweliny Muszelik (lat 10) z Chrzęsnego oraz Bartosza Piotrowskiego (lat 9) również zamieszkałego w Chrzęsnem. W uznaniu zdolności plastycznych oraz za plenerowe zaangażowanie  wszyscy mali uczestnicy otrzymali od powiatu drobne upominki. Po obejrzeniu wystawy na gości w przypałacowym parku czekały dalsze atrakcje. Fundacja Mamy Wołomin, w ramach projektu „OświeCEni” finansowanego przez Powiat Wołomiński, przygotowała dla dzieci animacje, gry i zabawy  na świeżym powietrzu. Największą uciechę sprawiało dzieciom puszczanie ogromnych baniek mydlanych oraz  robienie balonów.  Nie zabrakło także elementów edukacyjnych dla maluchów, ale i dla rodziców. Na parkowych ścieżkach wśród  ustawionych mini znaków drogowych dzieciaki poznawały zasady ruchu drogowego i ćwiczyły jazdę na rowerze, a rodzice mogli uczestniczyć w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy.

Zobacz także