Zasady uczestnictwa w plenerowych wydarzeniach kulturalnych w Pałacu w Chrzęsnem

Przyjaciele Pałacu w Chrzęsnem:)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie w dniu 24 sierpna 2020 r. wydał pozytywną opinię dotyczącą zarządzenia nr 120.193.2020 Starosty Wołomińskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w plenerowych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Pałac w Chrzęsnem w trakcie trwania epidemii SARS-COV-2. 

Regulamin obowiązuje od 24 sierpna br. do odwołania.

Zobacz także