Hologram

HOLOGRAM w Pałacu w Chrzęsnem – to multimedialna prezentacja holograficzna oparta na technologii projekcji „żywego” obrazu w przestrzeni. Łączy w sobie zaawansowane techniki holograficzne z walorami edukacyjnymi zawierającymi wątki współczesne i historyczne.

Hologram, to historia majątku opowiedziana z perspektywy dwojga młodych ludzi zwiedzających obiekt, wzbogacona komentarzem przewodnika, poezją Cypriana Kamila Norwida oraz wspomnieniami Władysława Podkowińskiego. Przywoływanie przez bohaterów historii pałacu łączy się z prezentacją ciekawych faktów i postaci związanych z tym miejscem. Pojawiają się wspomnienia o dawnych właścicielach, ale też ciekawe wątki z XIX wieku, kiedy to pałac w Chrzęsnem pełnił rolę salonu artystycznego. Tutaj bywał Cyprian Norwid, a także przebywał Władysław Podkowiński, prekursor polskiego impresjonizmu. Bohaterowie odkrywają przed widzem kulisy powstania obrazu „Szał uniesień” prezentując w tle historię jego nieszczęśliwej miłości do Ewy Kotarbińskiej, córki właściciela dóbr w Chrzęsnem.

Ciekawym wątkiem hologramu jest „ożywiona” postać Cypriana Kamila Norwida. Poeta z nostalgią opowiada o swoim dzieciństwie spędzonym na mazowieckiej ziemi i wspomina liczne miejscowości leżące nieopodal Chrzęsnego. Norwid swoją sentymentalną podróż odtwarza prozą, ale też przedstawia wiersze przepojone wspomnieniami i tęsknotą.

Dla spotęgowania przekazu hologramu, wypowiedzi bohaterów dodatkowo ilustrowane są projekcją obrazów wykonaną techniką mappingu. Wyświetlone na bocznym ekranie wizerunki uzupełniają rozgrywającą się właściwą akcję prezentacji. Wizualny komentarz hologramu prezentuje portrety postaci, stare i nowe fotografie miejsc związanych z Norwidem, przedstawia historię adaptacji pałacu, jego wnętrz i otoczenia.

Trwający ponad 20 minut hologram zbudowany jest na trzyczęściowym scenariuszu. Po obejrzeniu tej krótkiej, lecz niezwykłej prezentacji, widzowie poznają najważniejsze wątki z liczącej ponad 380 lat historii majątku w Chrzęsnem.