Mazowsze w koronie

„Mazowsze w koronie” jest festiwalem, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury. Tym razem to Powiat Wołomiński staje się partnerem przedsięwzięcia. W ramach Muzycznego Wieczoru w zabytkach architektury mazowieckiej, odbywającego się tym razem w Pałacu w Chrzęsnem, proponujemy koncert muzyki dawnej.

Wystąpią artyści z Krakowa i Tarnopola na Ukrainie, którzy przygotowali bardzo oryginalny program – Kanty polskie i ruskie, złożony z utworów autorstwa anonimowych twórców. Zapisy z XVII i XVIII wieku (najstarszy z nich pochodzi z 1676 roku) przechowywane są w bibliotekach w Moskwie oraz St. Petersburgu. Ireneusz Trybulec, twórca Zespołu Muzyki Dawnej – Camerata Cracovia – napisał o programie: Główny trzon programu stanowią odszukane w Rosji pieśni staropolskie, śpiewane przez Rosjan w XVII wieku po polsku i zapisane w ich śpiewnikach kantów pomiędzy pieśniami rosyjskimi, z muzyką na 3 głosy i tekstami zanotowanymi cyrylicą. Ich odkrycie jest swego rodzaju sensacją muzyczną i kulturową (pieśni jest blisko 200), bowiem są to najczęściej nieznane utwory, z tekstami zarówno religijnymi jak i świeckimi – m.in. znajdują się psalmy w przekładzie Jana Kochanowskiego oraz unikatowe pieśni historyczne. Rozpowszechnienie się w Rosji polskiego repertuaru świadczy o mocnych kontaktach kulturalnych między Rusią i Polską w XVII i na pocz. XVIII wieku oraz o wzajemnym przenikaniu się kultur tych dwu narodów. Program koncertu wzbogacają XVIII-wieczne kanty rosyjskie a także nieznane kanty ukraińskie rozpowszechnione w dawnej Polsce, pochodzące z nieistniejącego już dzisiaj rękopisu Dominika Rudnickiego, który spłonął w Warszawie w 1944 roku.

Zespół Muzyki Dawnej – Camerata Cracovia wystąpi w składzie:
Marta Trybulec – sopran
Adrianna Bujak – sopran
Piotr Szewczyk – tenor
Justyna Krusz – gamba
Dmytro Hubjak – bandura, bas (Ukraina)
Ireneusz Trybulec – lutnia, kierownictwo artystyczne, słowo o muzyce.

Wstęp wolny

zapraszamy:Niedziela, 13 listopada 2016, godz. 16:00
miejsce:Pałac w Chrzęsnem

Zobacz także